Flytting av flokkmøte

Vi ser oss nødt til å flytte flokkmøtet 10 oktober til 17 oktober grunnet mangel på ledere denne dagen.

Beklager eventuelle ulemper dette medfører speidere/foreldre.

Utskrift