Flytting av avslutningsmøte

Vi må flytte litt på møtet denne uka - til neste uke. Møtet torsdag 12 blir altså flyttet til torsdag 19 juni. Gi beskjed om dere kan komme eller ikke da det blir et litt spesielt møte den dagen i forbindelse med at småspeiderne skal over i troppen. Møtet blir også utvidet (18.00 til 20.00). Vel møtt!

PS: Foreldre er velkomne til å være tilstede under dette møtet!

Utskrift