Bildebruk i speidersammenheng

1. Skoger speidergruppe ønsker på best mulig måte å presentere arbeidet vi gjør, og i den forbindelse ønsker vi å bruke bilder og tekst fra våre arrangementer. Bilder og navn defineres som personopplysninger, og skal behandles deretter. For å kunne publisere personopplysninger på internett, kreves det et samtykke. Vi ønsker å respektere og ivareta våre medlemmers personvern, og understreker at publiseringssamtykke er helt frivillig, og vil ikke ha noen innvirkning på medlemskapet i speidergruppa.

Retningslinjer for publisering av personopplysninger i tekst og bilder

  • Personer skal fremstilles positivt. Det skal aldri forekomme at personer fremstilles på en måte som kan oppfattes som negativ eller krenkende for personen.
  • Personer skal i minst mulig grad omtales med fullt navn. Fornavn holder vanligvis lenge. For å skille mellom to eller flere personer med samme navn, kan første bokstav i etternavn (eks. Mathias F. og Mathias K.) eller kallenavn brukes. Ved bruk av kallenavn bør dette klareres med personen på forhånd. Innehavere av verv, ledere og andre tillitsvalgte kan oppgis med fullt navn.
  • Kontaktinformasjon skal ikke publiseres. Dette omfatter alle måter å komme i kontakt med personen (e-post, telefon, personlig hjemmeside, brukernavn og lignende). Kontaktinformasjon til innehavere av verv, ledere og andre tillitsvalgte kan publiseres i den grad det er relevant og nødvendig for driften av speidergruppa.
  • Dersom det ikke foreligger et samtykke, skal personopplysninger (herunder navn og identifiserbart bilde) ikke publiseres.
  • Det kan stilles krav om at publisert innhold skal endres eller trekkes dersom "den publiserte" opplever innholdet som ubehagelig, unødvendig eller krenkende. Dette gjelder selv om det foreligger samtykke til publiseringen.
  • Ved tvilstilfeller skal innholdet forhåndsgodkjennes av personen og/eller foresatte.
  • Det skal utøves ekstra varsomhet i forhold til disse retningslinjene dersom personen er under 15 år.

Disse retningslinjene skal bidra til å ivareta en størst mulig grad av personvern på internett, samt å beskytte personer mot negativ omtale. Det er likevel viktig å tenke over at publisert innhold på internett blir offentlig tilgjengelig, og kan dukke opp i søkemotorer - også for brukere som ikke besøker denne hjemmesiden.

Samtykke for personer under 15 år (mindreårige).

Ifølge norsk lov skal det ikke forventes at personer under 15 år forstår de fulle konsekvensene av å publisere personinformasjon på internett. Derfor skal samtykke innhentes fra personens foresatte. Den mindreårige skal, i størst mulig grad, informeres om hva samtykket innebærer og gis muligheten til å nekte at det blir gitt (selv om foresatte ønsker å gi det). Både den mindreårige og foresatte kan når som helst trekke tillatelsen.

Samtykke for personer fra 15 år (voksne)

Personer fra 15 år skal selv gi samtykke for publisering av bilder og navn. Samtykke skal gis skriftlig til gruppeleder.

All samtykke registreres i Norges speiderforbund medlemsystem (min.speiding.no).

Copyright © 2003 - 2017

Aktiv speiding siden 1925!