Beverkolonien

De minste speiderne, som kalles bevere hører hjemme i beverkolonien. Dette er speidere mellom 6 og 7 år (1-2 klasse). Beverarbeidet gir tilbud om å starte som speider allerede som 1. klassing. Gjennom opplevelse av fellesskapet i beverkolonien starter den enkeltes utvikling av ansvar og selvstendighet.

Tilbudet er tilpasset aldersgruppens utviklingstrinn, slik at overgangen til småspeiderarbeidet oppfattes som en naturlig fortsettelse med nye, større og flere utfordringer. Fordelen med en slik tidlig start er at utviklingen som speider kan starte tidlig. Gjennom arbeidet med beverprogrammet skal den enkelte speider, oppleve vennskap og tilhørighet, få et positivt forhold til naturen og få et positivt forhold til speiding.

Gjennom arbeidet med beverprogrammet skal den enkelte speider:

  • Oppleve vennskap og tilhørighet
  • Få et positivt forhold til naturen
  • Få et positivt forhold til speiding

Disse målene bygger på Norges speiderforbunds utviklingsmål og formålsparagrafen.

Beverarbeidet skiller seg fra småspeiderarbeidet ved at:

  • Bevere bruker et forenklet speiderløfte
  • Større grad av voksenkontakt ved at familien ledes av en voksen
  • Liten fokus på kunnskap og ferdigheter.
  • Fokus ligger på opplevelse.
  • Konkurranser hvor én bever blir tydelig taper unngås.
  • Friluftslivet begrenser seg til utemøter og dagsturer.

Bevernes enhetsfarge er brun. Dette er gjennomgående for alle aktiviteter og det synligjøres bl.a. i terminlista (alle beveraktiviteter er brune) og i enhetsmerket som skal sitte bak på speiderskjerfet.

 

Utskrift E-post

Nyheter fra beverne

Kommende aktiviteter for beverne

Copyright © 2003 - 2017

Aktiv speiding siden 1925!