Helsekort

Helsekortet er et nyttig hjelpemiddel for at speiderne kan få den hjelpen de trenger hvis de blir syke/skadet på tur eller leir. Det inneholder opplysninger om speiderens helsetilstand og eventuelle medisiner.

Dette er opplysninger som foreldre vanligvis blir spurt om av helsepersonell, men på tur eller leir er foreldrene ikke alltid med.

For en troppsleder er det ikke alltid nødvendig eller mulig å huske hvilke speidere som har hvilke sykdommer, medisiner eller allergier. Derfor er det laget et helsekort som sørger for at helsepersonellet eller ledere som er med på tur får den informasjo­nen de har bruk for. Dette gjør arbeidet mye enklere.

Det forventes at alle deltakere fyller ut helsekort, dette gjelder både speidere, ledere og andre som deltar. Ansvarlig leder på tur/leir oppbevarer helsekort for alle speiderne. Helsekortene inneholder infor­masjon som er konfidensiell, og vil bli behandlet deretter. Det er ansvarlig leders ansvar å sørge for at helsekortene blir samlet inn fra alle speidere på forhånd. Speideren kan bli nektet å reise på tur/leir hvis ikke helsekort fylles ut og leveres til ansvarlig leder.

Helsekort medbringes ved kontakt med helsepersonell/sykehus/etc. Informasjo­nen blir brukt som en hjelp for helsepersonellet eller andre som trenger denne informasjonen (inkludert ledere), og disse har taushetsp­likt. Ansvarlig leder vil oppbevare helsekortet i en lukket konvolutt på et trygt sted under leir/tur, og makulering av helsekortene vil skje straks etter hjemkomst.


Last ned helsekort for utfylling her (krever Adobe Reader)

Copyright © 2003 - 2017

Aktiv speiding siden 1925!